Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Poradnia Laryngologiczna

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem schorzeń z zakresu otolaryngologii tj. chorób uszu,  nosa, gardła i krtani. Wykonujemy badania w ramach Medycyny Pracy.

W ramach Poradni wykonujemy również diagnostykę USG, RTG, KT, Audiometryczną i laboratoryjną. Świadczenia wykonywane są na rzecz pacjentów przyjmowanych w trybie planowym  ambulatoryjnym.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z NFZ,
 • kod choroby ICD10.

Dostarczenie źle wypełnionego skierowania może być powodem odmowy wykonania badania.