Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja: codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00.

Telefonicznie: tel 95 765 87 79
Osobiście: w Sekretariacie Oddziału Internistyczno-Kardiologicznym


Poradnia Kardiologiczna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie prowadzi w ramach NFZ ambulatoryjną opiekę specjalistyczną pacjentów z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi następujących typów:

    stymulator serca;
    automatyczny kardiowerter-defibrylator (ICD) serca;
    stymulator resynchronizujący serca (CRT-P);
    automatyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący serca (CRT-D);
    automatyczny rejestrator zdarzeń (Event Recorder).

Obecnie prowadzimy kontrole urządzeń następujących producentów:
MEDTRONIC / VITATRON
BIOTRONIK
BOSTON SCIENTIFIC

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z NFZ,
 • kod choroby ICD10.

Dostarczenie źle wypełnionego skierowania może być powodem odmowy wykonania badania.

  *