Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie
73-200 Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 4a

Przepraszamy
Strona w budowie

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIP-a www.bip.spzozchoszczno.pl

Biuletyn Informacji Publicznej